Gazy techniczne

Sprzedaż gazów technicznych:

  • acetylen
  • argon
  • tlen
  • mix
  • CO2
  • propan-butan

Punkt sprzedaży: Turze Pole 173, 36-200 Brzozów